ตั๋วเดินทางกำหนดวัน ไป 26 ธันวาคม 24 – กลับ 23 มกราคม 25

จองตั๋วเดินทาง กำหนดวันราคาพิเศษ กับสายการบิน MU : – China Eastern
เดินทางผ่าน เซี่ยงไฮ้ ต่อเดียว ถึง ไทย เป็นสายการบินชั้นนำ เครื่องบินใหม่
บริการดี มีคุณภาพ เวลาต่อเครื่อง ดีมาก
ได้น้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 46 กิโลกรัม (2 ใบ x 23 กิโลกรัม)

Thai Travel กำลังรวบรวมจำนวนคนเดินทางเพื่่อต้องการทราบคนที่สนใจในวันที่กำหนด

วันออกเดินทาง 26 ธันวาคม 24 – กลับวันที่ 23 มกราคม 25

ราคา : NZD 2399.00

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Personal Information รายละเอียด

กรุณากรอกรายละเอียด ของผู้ที่สนใจตั๋ว Fix วันเดินทางช่วงเดือนธันวาคม 24
กรุณากรอกชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

Travel Date : 26 DEC 24 - 23 JAN 25

ออกเดินทางจาก Auckland วันที่ 26 ธันวาคม 24 เดินทางกลับวันที่ 23 มกราคม 25 ** ตั๋วเป็นตั๋ว Fix วันเดินทาง
เนื่องจากจำนวนที่นั่งที่ทำการขอไว้มีจำกัด กรุณาติดต่อ Thai Travel ถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมครับ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ